L’informe de la UNESCO Rethinking Education: towards a Global Common Goodés una posada al dia, per part de la UNESCO, dels plantejaments d’un dels informes que més ha influenciat el món educatiu arreu: l’Informe Delors de 1996 “L’aprenentatge: Hi ha un tresor amagat a dins”. El document parteix de la base dels enormes canvis que el món ha viscut en els darrers vint-i-cinc anys. Aquests canvis es caracteritzen per nous graus de complexitat i contradicció, el que comporta una necessitat encara més gran de la indicada a l’Informe Delors de transformar l’educació.

Les societats viuen transformacions profundes arreu, i això exigeix noves formes d’educació per promoure les competències que necessiten les societats i els ciutadans, avui i demà. Cal anar més enllà de l’alfabetització bàsica i les competències numèriques per obrir-nos a nous enfocaments i entorns de l’aprenentatge per assolir més equitat i qualitat per tothom.

L’educació hauria de contribuir a unir les dimensions social, econòmica i mediambiental a favor del desenvolupament sostenible. Aquesta és una visió humanista que considera l’educació com un bé comú essencial.

L’educació per la ciutadania en un món divers, la governança global-local, una educació més inclusiva, l’acreditació de noves competències… A la societat del coneixement, no hi ha cap força de transformació més potent que l’educació: és per això que hem de tornar a pensar en gran i imaginar de nou l’educació en un món canviant.

Quina educació necessitem per al segle XXI? Quin és el propòsit de l’educació en el context actual de transformació social? Com s’hauria d’organitzar l’aprenentatge?
Aquestes són les preguntes que han inspirat les idees que es presenten en aquesta publicació.

El Centre UNESCO de Catalunya n’ha publicat la versió en català, que s’ha presentat a Barcelona el juliol de 2015, que és la que us compartim. 

RECURS

UNESCO 2015 Repensar l'educació Vers un bé comú mundial?

Enviar-me un correu electrònic quan rebi comentaris –

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació