Rúbrica de maduresa d'un equip impulsor

Un equip impulsor és un agent de canvi en el centre que, juntament amb l'equip directiu, proporciona amplitud i profunditat a un procés de millora o transformació.

Aquest equip impulsor pot prendre moltes formes diferents, però per a tenir un impacte significatiu i positiu al centre, cal que tingui present la maduració de tres grans eixos que el constitueixen:

La identitat de l'equip impulsor

La creació de la ​ identitat​ de l’equip impulsor permet l’establiment de ​ funcions​ i ​ estratègies. Un equip impulsor no adquireix funcions ni té estratègia fins
que no s’ha constituït com a tal, és a dir, fins que no ha assolit el grau important de maduresa de la seva identitat. En la mesura que té una identitat d’equip,
augmenta el seu estatus, la seva responsabilitat i el seu impacte en el centre. L’equip impulsor no representa el claustre, car n’usurparia funcions, sinó que
representa els “agents de canvi”, el ​ grup de mestres voluntaris que volen transformar el centre educatiu​.

En centres educatius petits és possible que la identitat, les funcions i l’estratègia de l’equip impulsor siguin adoptades per l’equip directiu.
En un centre de nova creació, l’equip impulsor acostuma a ser el conjunt de mestres “fundadors i fundadores”.

La funció de l'equip impulsor

El ​ propòsit​ principal d’un equip impulsor és ​ promoure​ i​ facilitar la millora o transformació del centre​. Per això no és un equip de coordinació, ni un equip de suport a
la direcció del centre (compromesa també amb la gestió i la millora), ni un grup de contrapoder que actua pel seu compte.
L’equip impulsor i l’equip directiu funcionen com un motor de dos temps, es complementen per fer possible la transformació del centre. Són aliats amb
funcions i estratègies diferents però complementàries, mai antagòniques.

En un centre educatiu de llarg recorregut, el propòsit d’un equip impulsor, formulat de forma radical, és ​ la refundació del centre. ​ Aquesta transformació
s’orienta a canvis ​ profunds i sistèmics​, no a assolir només una gestió més eficient, ni a aconseguir la millora quantitativa del centre actual.

L'estratègia de l'equip impulsor

L'estratègia principal d’un equip impulsor és transformar​ la cultura del conjunt del centre, reformulant el propòsit educatiu, fonamentant les pràctiques,
redefinint “èxit escolar” i convertint el centre en una organització “que aprèn”. Assumir que els canvis i les transformacions exigeixen un alt grau de
compromís, acció i, fins i tot, de renúncies: en totes les transformacions importants hi ha pèrdues i guanys i conflicte d’interessos.

Caldria evitar una estratègia de canvi d’arrel mecanicista (centrada només en anàlisis DAFO, etapes, objectius, etc.) i fer-se càrrec que la transformació profunda i
sistèmica d’un centre és un procés molt més ​orgànic, interrelacionat i complex​ del que suposa una planificació estratègica. El canvi opera més com un
ecosistema complex​ que com un sistema complicat de causes i efectes.

9110665471?profile=RESIZE_710x

Per a orientar aquesta reflexió sobre l'equip impulsor us proposem una eina en forma de rúbrica de maduresa:

PMT - Rúbrica de maduresa d'un equip impulsor.pdf

 

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Els comentaris estan tancats

Comentaris

 •  

  Si formes part d'un equip impulsor o estàs interessat en aquest tema,
  t'esperem al grup dels equips impulsors:
  vine a formar-ne part!

   

  Equips impulsors
  Comunitat d'aprenentatge dels equips docents dels centres que participen en el Programa de Millora i Transformació de la Conselleria.
This reply was deleted.

I TROBADA D'EQUIPS IMPULSORS PMT

En aquest espai trobareu els vídeos de les ponències del col·loqui així com les principals conclusions dels tallers. 

COL·LOQUI

IÑAKI MONGE

(clica sobre la imatge)

 

BEGONYA FOLCH

 

MARC PEÑARROYA

MARTA PUJADÓ

 

CONCLUSIONS EXTRETES ALS TALLERS

(clica sobre la imatge)