Rúbrica

La Rúbrica de canvi educatiu és una eina de formació, diagnòstic i planificació per als processos de transformació educativa de les escoles i instituts. Es complementa amb aquesta xarxa digital dels centres del Programa de Millora i Transformació de la Conselleria d'Educació Universitat i Recerca.

Promou la fonamentació reflexiva dels centres que comencen un procés de fonamentació, millora o transformació.

Aquesta rúbrica és una primera versió que s’anirà millorant amb les aportacions de tothom. Pots fer-nos arribar una sol·licitud d'alta de centre en el formulari inferior. Per a qualsevol suggeriment o consulta adreceu un correu a rubrica@pmilloratransformacio.cat

Per accedir cal que iniciar sessió amb el teu usuari de centre:

També pots navegar per la Rúbrica per conèixer tots els seus continguts sense haver de registrar-te:

Usos de la rúbrica de canvi

La Rúbrica de canvi pot ser usada com a eina de sensibilització i formació, com a eina d’autoavaluació o com a eina d’orientació per a la planificació. Els tres enfocaments proposats es representen en un triple engranatge, ja que, existint una relació evident entre ells, cada centre pot decidir centrar-se en un d’específic, en dos o en els tres simultàniament.

 

Materials de suport a la Rúbrica de canvi

Materials de suport a la Rúbrica de canvi del programa Escola Nova 21.
Els enllaços incrustats en els documents no corresponen a l'actual rúbrica.

 

Alta de centre

Com es genera un usuari?
El primer pas per poder començar a fer servir la Rúbrica de Canvi és generar l’usuari de centre. Aquest és únic per al vostre centre i és el que us dóna accés a la Rúbrica de Canvi i a tota la informació que anireu generant.

És important emprar l’adreça de correu del centre educatiu i no la d’un docent en particular, per evitar vincular la informació de la Rúbrica a una persona en concret i que, conseqüentment, es pugui perdre la informació del centre a llarg termini.

Vídeo de presentació

Aquest vídeo és una creació original del programa Escola Nova 21. i està subjecte a la llicència Creative Commons de Reconeixement-Compartir Igual 4.0 Internacional.

Evolució de la rúbrica de canvi

La Rúbrica de Canvi és un instrument desenvolupat el curs 2017-18 a iniciativa del programa Escola Nova 21, en col·laboració amb el Departament d’Educació de Catalunya.

Es va desenvolupar una versió beta per testar-la i poder-hi introduir millores.
Aquesta primera versió beta ha estat adoptada pel Programa de Millora i Transformació de la Conselleria i es troba en procès de millora i adaptació a Balears.
 Revisió crítica i primer pilotatge: centres impulsors i centres de la mostra representativa d'Escola Nova 21, Curs 2018-2019

Revisió crítica i segon pilotatge: centres de la xarxa de fonamentació del Programa de Millora i Transformació. Curs 2020-2021.

 Aquest treball està subjecte a la llicència Creative Commons de Reconeixement-Compartir Igual 4.0 Internacional.