CEIP Son Juny

Al Ceip Son Juny volem compartir els petits avenços que hem fet gràcies a la visualització del video “Els encants”. Després de la visualització d’aquest video en un claustre pedagògic varen sortir moltes inquietuds comuns, així com la necessitat de fer canvis per tal de millorar la nostra feina.

Vàrem classificar així com marcava la dinàmica en:

  • Propòsits educatius
  • Pràctiques d’aprenentatges
  • Avaluació
  • Organització

A partir d’aquestes quatre dimensions cadascun va tenir la oportunitat de compartir quines coses milloraria, quines coses estan a la nostra abast i quines coses mantindríem. L’equip directiu va registrar tot el llistat de propostes escoltades amb el propòsit de poder utilitzar-les en la següent reunió. 

Aquest video ens va servir per classificar un poc totes les propostes que tenim a nivell de centre, analitzant les que són possibles i estan al nostre abast, i aquelles que per la nostra situació encara hauríem de invertir molt de temps i esforç per poder arribar a aconseguir-les. Per tant, la idea era poder fer propostes realistes i que realment es poden dur a terme tenint en compte els recursos dels que disposem.

Després de registrar totes les propostes de cada dimensió, es va realitzar una segona reunió en la que es van crear grups a l’atzar mitjançant la unió de peces de diferents trencaclosques, amb la finalitat de poder mesclar tots els mestres de diferents nivells i cicles. A partir de la realització d’aquests grups es va adjudicar a cadascun una dimensió amb tot el llistat de propostes que s’havia realitzat a la reunió anterior. La finalitat era triar dos objectius clars d’entre totes les propostes i establir les accions necessàries i els responsables per dur a terme els objectius triats. Posteriorment es va posar en comú.

De tal manera, que la següent passa serà que l’equip impulsor pugui calendaritzar les accions, així com crear els grups responsables per dur a terme els objectius que se volen aconseguir de cara a l’any que ve i  començar a fer els canvis necessaris.

Realment, ens ha ajudat a poder aturar-nos, reflexionar i començar a establir a accions. Ja que durant el curs totes aquestes propostes han anat sortint però no acabaven de culminar. El nostre claustre té moltes ganes, s’implica i està motivat per fer aquests canvis, però necessitàvem reorganitzar-nos i rebre les orientacions adequades dels nostres assessors per poder encaminar-nos. Moltes gràcies per totes les vostres intervencions i ajudes.

Esperem que vos agradi la nostra experiència i que d’alguna manera vos pugui servir!

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Enviar-me un correu electrònic quan em contestin –