Dinàmica Debat Socràtic CEIP Porta des Moll (Alcúdia)

Hem començat a dur a terme la dinàminca del debat socràtic. Ho feim a cada un dels cicles de Primària per separat perquè tot el Claustre és molt nombrós. Els mestres que estan dins el cercle que han d'intervenir ho fan a partir d'una pregunta que se'ls planteja ( per exemple, com ho podem fer perquè les activitats de matemàtiques que es programen per al dia a dia, programació d'aula, puguin ser el més competencials i vivencials possibles?). Prèviament, els mestres que han de fer d'observadors se'ls ha donat la pauta d'observació, que l'han llegida abans.

L'objectiu és que surti algun aspecte a millorar ja sigui a nivell de cicle o a nivell general (si ha estat comú a tots els cicles) i després poder-ho dur endavant, si és possible, per al que queda d'aquest curs o ja per al curs vinent. Un altre objectiu és que experimentin aquesta dinàmica del debat socràtic per després adaptar-la i poder-la dur a terme a l'aula amb el seu alumnat. 

La veritat és que ha estat una dinàmica que ha anat prou bé i que han sortit aspectes ben interessants. De moment, ha sortit:

- Elaborar un Document de com treballar els diferents blocs de matemàtiques des d'infantil fins a 6è de primària.

- Crear un Banc de recursos per nivell de cada àrea (ja tenim al Drive una carpeta d'activitats d'aula però seria tenir-ho tot un poc més classificat)

Enllaç a la imatge del feedback per parelleshttps://drive.google.com/file/d/1CkDSXna351O7YOv3sYpd-YQAwnjq0LF-/view?usp=sharing

 

10147624057?profile=RESIZE_710x

 

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Enviar-me un correu electrònic quan em contestin –

Respostes

This reply was deleted.