Els 7 principis a l'IES Nou Llevant

Hem fet un claustre pedagògic dinamitzat per l'equip impulsor en 7 grups de 7 persones. Cada grup va extreure unes conclusions que vàrem posar en comú.

Va consistir en quatre activitats:

a) Lectura individual dels 7 principis i selecció d'una paraula clau, que va servir per recordar-los millor i fer les activitats següents.

b) Si treballem els principis o no els treballem de manera individual: escriure la paraula en un post-it verd o vermell

c) Si el centre en general té assolits els principis. Dinàmica del camí: posar els post-it a un dibuix del camí fet a la pissarra

d) Si els recursos digitals ens ajuden en l'assoliment dels 7 principis: dinàmica de la diana

Conclusions: de les reflexions fetes va quedar patent que els punts més febles són el de motivar l'alumnat (tenir en compte els seus interessos i emocions) i el de l'esforç.

Penso que els dos principis estan molt relacionats. Si l'alumnat troba més sentit a allò que està  fent, és molt probable que s'esforci més.

 

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Enviar-me un correu electrònic quan em contestin –