ELS SET PRINCIPIS DE L'APRENENTATGE

Aquesta experiència fou desenvolupada en el contgext d'un claustre pedagògic

Com vàrem encetar el debat?

En grups de 3-4 mestres, es varen intentar extreure el set principis de l’aprenentatge. (5 minuts).  Una vegada cada grup els va extreure, es varen comparar amb els oficials i es comprovàrem si hi havia mancances.  (10 minuts). A continuació, es  va facilitar la seva lectura.  (5 minuts). En un altre moment, es va comprovar si els set principis són presents al nostre PEC. (10 minuts).

El debat fou prou interessant: dels set, el conjunt del claustre en coneixia 5 i també 5 eren presents al nostre PEC

Finalment, cada mestre/a per torns de 2 minuts ( 30 minuts en total) va triar un del set principis i va exposar com el duia a terme a l’aula.

Vàrem concloure que era necessari afegir al PEC es dos principis que mancaven i un d'ells crec que és molt impòrtant i en ocasions el passam per al: l'esforç

 

A través d'aquesta experiència, comprovàrem la correspondència entre el nostre PEC i els 7 principis i cada mestre va fer una reflexió pedagògica de com integrava aquests principis a la seva pràctica diària.

 

Ve't aquí l'enllaç de l'acta: https://docs.google.com/document/d/1bOAVKaeRDZax5DflBPrO6rwVSCUqMGsC5HBTeEUNKeg/edit

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Enviar-me un correu electrònic quan em contestin –