Reflexionam per millorar!

Les reunions setmanals de l’equip impulsor de l’IES Joan Maria Thomàs són espais de debat profund i enriquidor on, des de l’esperit crític i l’afany de millora constant, els 22 membres que el formam (la diversitat queda garantida) compartim inquietuds, analitzam els reptes educatius actuals i plantejam possibles actuacions de millora en el marc d’una societat que avança i retrocedeix a parts iguals, dominada per interessos creats pels poders de torn.

Des de la consciència i la responsabilitat que implica la nostra tasca docent, discutim sobre l'educació en majúscules i compartim els documents aportats a les reunions del PMT. En les darreres sessions, concretament, ens hem centrat en els 7 principis de l’aprenentatge, el Marc educatiu de l’escola avançada i el documental Most likely to succeed, tots ells orientats a un canvi intensiu en la majoria dels àmbits del centre, basat en la idea que el que s’ha fet fins ara no és l’adequat.  

Justament aquest fet ens ha generat nombroses qüestions, les respostes de les quals no solen atendre a raons educatives sinó político-econòmiques, ni es basen en evidències sinó en modes que, curiosament, ja s’han aplicat i fracassat en països del nostre entorn com França, Finlàndia o més llunyans, com els EUA. 

A partir de la reflexió, de l’autoavaluació individual i de centre i, de la nostra experiència docent, hem arribat a algunes conclusions: 

  • L’alumne ha de ser el centre del seu aprenentatge, sigui quina sigui la metodologia que emprem; l’important és que aprengui, que adquireixi una cultura bàsica que li permeti comprendre la realitat, pensar per ell mateix i prendre decisions amb criteri, així com també que pugui seguir aprenent amb autonomia. En aquest camí són necessaris bons hàbits de treball i valors que guiïn la seva conducta. 
  • El paper del docent és clau: el que sap, la seva manera de comunicar, de transmetre, de gestionar l’aula i les emocions que s’hi viuen, d’establir vincles, de plantejar els aprenentatges i engrescar els alumnes, la seva qualitat humana, la seva professionalitat i valors. Aquests elements són els que asseguren aprenentatges amb empremta perdurables en el temps. El bon docent combina mètodes segons les necessitats i els objectius i s’assegura que tots els alumnes progressen.
  • És importantíssim valorar el que es fa bé (independentment de la llei educativa de torn) i confiar en la llibertat metodològica del docent competent que, amb col·laboració amb la resta de l’equip educatiu, sap trobar l’equilibri en cada decisió, avaluar la pròpia pràctica docent i reconduir els aspectes que no funcionen.

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Enviar-me un correu electrònic quan em contestin –

Respostes

  • Molt bona refelxió!

    El documental dóna peu i promou aquest debat tan ric i profund.

    Comptar amb sessions calenderitzades amb l'equip impulsor, així com ho heu organitzat des de principi de curs, és un punt fort d'aquest IES. 

    Enhorabona!! 

This reply was deleted.