Des de l'IES Baltasar Porcel ens agradaria compartir la nostra experiència de la transferència al claustre de la dinàmica dels set principis de l'aprenentatge. L'equip impulsor va relacionar-la tot d'una amb els reptes de centre que varen sortir a la dinàmica de la diana, sobretot amb el d'avançar amb la implementació del treball competencial i interdisciplinari. En un primer moment, vàrem reflexionar en quins serien els nostres objectius de fer la transferència al claustre:  

Objectius:

  • Fer una reflexió sobre la nostra pràctica docent partint dels set principis de l'aprenentatge
  • Vivenciar experiències, estructures i dinàmiques de treball cooperatiu per posar-les en pràctica a l'aula

Com la vàrem adaptar al nostre context?

Els membres de l'equip impulsor varen presentar i animar l'activitat; els membres del claustre es varen dividir en grups de quatre. 

  • Presentació de la dinàmica amb material manipulatiu. Quins són els set principis de l'aprenentatge?
  • Lectura compartida dels set principis de l'aprenentatge
  • Comparació de tasques. Quines compleixen els set principis de l'aprenentatge? Per tal de fer això, vàrem donar a cada grup dues tasques d'una mateixa matèria (Matemàtiques, Geografia i Història i Llengua castellana) Una d'elles complia els set principis de l'aprenentatge i, l'altre, només parcialment. Per tal de poder avaluar-les, l'equip impulsor va crear un Check list: EVALUACIÓN TAREA A SET PRINCIPIS.pdf
  • Posada en comú i valoració de l'activitat.

Aquesta dinàmica ens ha servit per...   

  • Reflexionar sobre la nostra pràctica docent i compartir inquietuds
  • Parlar del nou disseny curricular i relacionar-lo amb els set principis. Acord: els set principis han d’estar presents a les situacions d’aprenentatge
  • Fer un diagnòstic DAFO (cooperatiu, equip docent de primer i segon d'ESO) de la nostra situació com a centre per a la implementació del nou disseny curricular (treball competencial/ per àmbits/ situacions d’aprenentatge).

  La valoració d'aquesta dinàmica, per part de l'equip impulsor i del claustre,  ha estat molt positiva. Ens ha servit per obrir un debat pedagògic i per compartir inquietuds i noves idees de cara al curs vinent. Moltes gràcies a les nostres assessores per la proposta d'aquesta dinàmica i per l'acompanyament!  

10504586093?profile=RESIZE_710x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10504585293?profile=RESIZE_710x

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Enviar-me un correu electrònic quan em contestin –